ข้อกำหนดโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ข้อกำหนดโครงการ

โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Innovation Hubs)

ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด