ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ

7 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ Interrogating Professional Development in ELT : Challenges and Opportunities for the Teacher ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 103 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ในการนี้สถาบันภาษา ขอเชิญคณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ตามรายละเอียดในเอกสารประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติที่แนบมานี้ หรือที่ http://www.culi.chula.ac.th/research

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด