มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการ ให้ได้มาตรฐานในระดับชาติตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นั้น

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสามารถส่งบทความได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 1047-8 มือถือ 08 2629 1970 E-mail : j.nu.phayao@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด