มรย.ประชุมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดมหกรรมทางด้านวิชาการ

3 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 31 มี.ค.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการจัดมหกรรมทางด้านวิชาการ ระหว่าง มรย.วิชาการ 60 และมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา