สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ"

21 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ มีกำหนดจัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ" ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th หัวข้อลงทะเบียน online ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-727-3300

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด