สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 38

21 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดจัดประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 38 เรื่อง "Higher Education Challenges in Shaping National Comprtitiveness" ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสุรนารี และห้องสัมมนาย่อย 1-2 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการนี้ สออ.ประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมส่งแบบตอบรับกลับมายังฝ่ายเลขานุการ สออ.ประเทศไทย ทาง e-mail : contacts@cupt.net ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560 สามารถร่วมส่งบทความนำเสนอในการประชุมทางวิชาการได้ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sut.ac.th/ASAIHL2017

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด