ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

16 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอประชาสัมพันธ์ "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" เปิดรับสมัคร concept paper รอบแรก ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ตามที่อยู่นี้ http://industry.trf.or.th หรือติดตามข่าวสารของฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ที่ http://www.facebook.com/IndustryDivision.trf

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด