งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2017/ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 080-572-2725 e-mail : ird_ssru@ssru.ac.th

     

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด