ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรยนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5

14 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

     ด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ "Active Learning : Classrooms of the Future" 

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ สมัครเข้าประชุมตามวัน เวลา  และสถานที่ข้างต้น สามารถลงทะเบียนออนไลน์พร้อมศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การประชุม http://alc.wu.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มีนาคม 2560 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด