งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด