คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน

24 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด