รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ

29 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2556