ประชุมเตรียมการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน การจัดทำข้อเสนอโครงการ และเตรียมงาน มรย.วิชาการ 62

11 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมเตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 การจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการเตรียมงานนิทรรศการ มรย.วิชาการ 62 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้