รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ฝ่ายบริหาร ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 (KM YRU FORUM 2018)

4 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 (KM YRU FORUM 2018) ณ ห้องประชุมลาดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการเตรียมความพร้อมและติดตามการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 (KM YRU Forum 2018) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2562