สกอ. ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบในทุกกรณี

2 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สกอ. ขอความร่วมมือในการปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินในทุกกรณี เนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือเป็นการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและส่งเสริมการบริโภคยาสูบ รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ . . .

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด