รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจัดการขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

26 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจัดการขยะ และวิเคราะห์ผล เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (22ก.ย.61) ที่ ห้องประชุม โรงแรมสยามโอเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจัดการขยะ และวิเคราะห์ผล เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีหัวหน้าส่วน 7 ส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 55 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้