ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อสังคมเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10

20 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อสังคม (งานวิจัยรับใช้สังคม) นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 โดยส่งบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทาง E-mail : journal.rser@gmail.com โดยแนบไฟล์ PDF ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด