ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

20 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขยายเวลาในการับบทความและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2018/

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด