ประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1

20 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคม และวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด