ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

20 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงาน  "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม" ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference10 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด