ประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10

11 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานประชุม โดยสามารถลงทะเบียนในระบบ online ได้ที่ website : http://research.wu.ac.th ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 E-mail : wurid.walailak@gmail.com หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด