ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมทำบุญในงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

25 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (25 กันยายน 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมทำบุญทางศาสนาในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา กรวดน้ำรับพรพระ ณ ห้องเผยแพร่พระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคาร Student Union กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา