ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

20 มีนาคม 2560 กิจกรรมแข่งขันศิลปวัฒนธรรม

  

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 YRU Culture Challenge

วานนี้ (20 มี.ค.60) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 YRU Culture Challenge โดยมี ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 12 ทีม ทั้งจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ มานพ ทองไทย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และแสดงความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมในการประกวด YRU Culture Challenge

นอกจากนี้ ผลการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 YRU Culture Challengeมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมลีลานารี จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบุหงารายาคลาสสิค Hu - so แบนด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม White youth จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาวอาตีกอฮ์ ตลอ ร้องเพลงจีน นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

http://www.yru.ac.th/web54/news/detail/4747/readnews-004747.html

แกลเลอรี่