ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการทำนุฯปี 65 มอบหมายผู้รับผิดชอบและปรับวิสัยทัศน์

8 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีประมาณ 2565 มอบหมายตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมและปรับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม