ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563

4 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 4 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 - 10.00 น.สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินในระดับสถาบัน แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564