บุคลากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมเตรียมงานเกษียณ64

14 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันที่ 14 กันยายน 2564 บุคลากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมเตรียมงานเกษียณ64 ณ สำนักงานกองกลาง โดยมีนางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธาน ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณทั้งสิ้น 9 คน และลาออกจำนวน 1 คน ซึ่งมีกำหนดจัดงานเกษียณในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระและละหมาดฮายัต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ