ผู้บริหาร บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้ศาลพ่อฉิมและทำบุญเลี้ยงพระ

12 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้ศาลพ่อฉิมและทำบุญเลี้ยงพระ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน ซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน ๕ รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งได้ร่วมกันถวายภัตตาหาร สังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักงานสถาบันวิจัยฯ และสำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม