ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดสถานที่เพื่อเตรียมทำบุญ

9 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมทำบุญ ซึ่งมีกำหนดจัดพิธีทำบุญในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ณ สำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม