รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ายะลา

9 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ายะลา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting (Join Zoom Meeting) ซึ่งจัดประชุมโดยจังหวัดยะลา