บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ กิจกรรมพัฒนากฎหมายเพื่อเอื้อต่อการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติ

2 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม