บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน SRDI TedTalk

31 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 สวพ. นางสาวฮานูณา มุสะอะรง  นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน SRDI TedTalk  ครั้งที่ 2 โดยมีอาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธาน และคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2564