ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมศึกษา วิจัย และพัฒนาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนหน้าถ้ำ

2 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรย. โดยอาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างาน บุคลากรและนักศึกษา ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ตำบลหน้าถ้ำ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน และคุณธนิดา ไตรภูวนาถ ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ กล่าวต้อนรับ ในการทำแผนที่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการเชิญครูภูมิปัญญาชุมชน ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในชุมชน จนได้ปฏิทินชุมชน และแผนที่ชุมชนหน้าถ้ำ

 

คลิปข่าวสั้น YRU NEWS: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนหน้าถ้ำ
https://youtu.be/xGZRHvBzg1Y