ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ในรูปแบบวิดีโอองค์ความรู้ขนมมันม่วงและขนมเผือก

17 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ในรูปแบบวิดีโอองค์ความรู้ ซึ่งมีคุณรอซียะห์ ปาแนม๊ะ ครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มาถ่ายทอดองค์ความรู้การทำขนมมันม่วงและขนมเผือก