ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ในรูปแบบวิดีโอองค์ความรู้ขนมทองม้วน

16 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ในรูปแบบวิดีโอองค์ความรู้ ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบทองม้วน ทองพับ โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นำโดยคุณธนัตพร รัตนซ้อน และทีมงาน มาถ่ายทอดองค์ความรู้การทำขนมทองม้วน