บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมชนคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา

15 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมชนคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา โดยได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจากกำนันและชาวบ้านชุมชนคลองทรายใน