บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

26 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม กลาดี  ชั้น2 อาคาร 20