ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้บริการสถานที่ในการถ่ายทำวิดีโอกับนักศึกษา

14 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้บริการสถานที่และสนับสนุนชุดการแสดงในการถ่ายทำวิดีโอกับนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ