ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

14 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณาจารย์พร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในเรื่องดนตรีไทย โดยมีคณาจารย์ บุคลากรให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้