บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

12 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 12 ตุลาคม 2563 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ซึ่งทางจังหวัดยะลามีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา