ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนขบวนกลองยาว ในงานแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน

12 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนขบวนกลองยาว ในงานแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา