ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝึกซ้อมขบวนกลองยาว เพื่อใช้ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐิน

8 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ฝึกซ้อมขบวนกลองยาว เพื่อใช้ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐิน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา