ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการประชุมของหน่วยอนุรักษ์ร่วมกับ ทสจ.

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 2 กันยายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการประชุมของหน่วยอนุรักษ์ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา (ทสจ.) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาเว็บพร้อมไซต์ลิงก์