หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาประทานฯ

22 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อาจารย์สัสดี กำแพงดี หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ พร้อมด้วยนางสาวดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาประทานฯ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดประทานเทียนพรรษาผ้าไตร และย่ามสงฆ์ปักอักษรย่อ อ.ก. ซึ่งวัดสมศรี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จัดถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 3 รอบ 36 พรรษา 5 พฤษภาคม 2563 แก่วัดนิโรธสังฆาราม ต.สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา เพื่อใช้ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563