ผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

21 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา เป็นประธาน  ซึ่งกำหนดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพัลงของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน