ทีมงานฝ่ายอาคารสถานที่ เตรียมจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

24 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ทีมงานฝ่ายอาคารสถานที่ เตรียมจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจ ทำบุญประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ณ บริเวณหน้าอาคาร 20