ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สืบสานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

25 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม