ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

22 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2563  เวลา 13.30 น.  ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครยะลา มีกำหนดจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำทุกปี และในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป