ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

16 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดคูหาภิมุข สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงชื่อได้โดยการสแกน QR Code นี้ เพื่อทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจักได้ทำคำสั่งต่อไป ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 และสามารถบริจาคเงินได้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหรือพุ่มเงิน-พุ่มทองที่วางไว้ ณ สำนักงานคณะหรือสำนักงานหน่วยงานค่ะ
** ร่วมรณรงค์สวมใส่ชุดผ้าไทย