ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทำวิดีโอเพื่อจัดทำองค์ความรู้เรื่องลิมลทับใหญ่ บ้านควนประ

29 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทำวิดีโอเพื่อจัดทำองค์ความรู้เรื่องลิมลทับใหญ่ บ้านควนประ โดยมีทีมงานคณะลิมลทับใหญ่ บ้านควนประ นำทีมโดย คุณสมนึก ใหม่เจริญ ครูภูมิปัญญาด้านลิมลทับใหญ่ บ้านควนประ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ต่อไป