บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

26 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา