ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2563

22 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2563 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนากร ปามุทา เป็นประธาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม